MODS Strømmodellering og smittespredning


Smitte, blant annet virus (ILA og PD) og lakselus, spres med havstrømmene mellom lokaliteter

NB! Nye simuleringer og websider for 2009 er lagt ut på www.midtnorge.sinmod.com. Logg inn (registrering kreves) og se.

Hovedmålet med prosjektet er å studere vannslektskap og spredning av smitte med strømmen i kystsonen Møre og Romsdal og Trøndelag.

Havstrømmer er modellert i SINMOD. SINMOD er et 3D modellsystem som kobler fysiske og biologiske prosesser i havet. Det har vært under utvikling og blitt brukt ved SINTEF i over 20 år. SINMOD er etablert med høy oppløsning på 800 x 800 m langs hele norskekysten fra Stad og nordover. I prosjektet MODS settes modellen opp med 160 m horisontal oppløsning for Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene. Dette arbeidet utføres i samarbeid med havbruksnæringen.

MODS områder

Fig. 1. Trøndelag og Møre og Romsdal er delt i 7 områder med 160 m oppløsning


Last updated: Wednesday April 15, 2015

Denne siden er vedlikeholdt av SINTEF Fiskeri og havbruk www.sintef.no/fisk