MODS Strømmodellering og smittespredning


Deltakere

Havbrukstjenesten ved Arild Kjerstad (administrator)
Sør-Trøndelag
Lerøy MidNor AS
Marine Harvest Norway AS Midt
SalMar Farming AS
Måsøval fiskeoppdrett AS
AquaGen Norway AS
R. Lernes AS
Knutshaug fisk AS
Ervik Laks og Øret AS
Nord Trøndelag
SalMar Farming AS
Sinkaberg-Hansen AS /AS Aqua
Marine Harvest Norway AS Midt
Marine Harvest Norway AS Nord
Vikna Sjøfarm AS
Midt Norsk Havbruk AS
Bjørøya fiskeoppdrett AS
Lund fiskeoppdrett AS
Emilsen Fiskeoppdrett AS
Val videregående skole
Møre og Romsdal
Marine Harvest Norway AS Møre
Aqua Farm Vartdal AS
Stettefisk AS
Straume Fiskeoppdrett AS
Bringvor Laks AS
Rauma Gruppen AS
Villa Miljølaks AS/Høgskole i Ålesund
Marine Harvest AS Midt
Lerøy Midnor AS
AquaGen Norway AS
Lerøy Hydrotech AS
SalMar Farming AS
Måsøval fiskeoppdrett AS

Finansiering

  • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) region Midt-Norge
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune
  • Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • Møre og Romsdal fylkeskommune
  • og alle de samtlige deltakerne

Last updated: Friday September 28, 2012

Denne siden er vedlikeholdt av SINTEF Fiskeri og havbruk www.sintef.no/fisk